Information gällande Covid-19

Det är tryggt att besöka Öresundskliniken

För oss på Öresundskliniken så är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. 

Det är viktigt med regelbunden ryggvård 

Att förebygga sjukdomar och ta hand om vår hälsa är viktigare än någonsin. Med regelbunden och förebyggande vård i kombination med en god rygghygien så förbättras förutsättningarna för en god rygghälsa.

Känner du dig helt frisk och inte uppvisar några symptom är du varmt välkommen att besöka oss. Kliniken håller öppet ordinarie öppettider.