Kiropraktisk behandling

Huvudmålsättningen vid kiropraktisk behandling är att återställa normal led-, muskel- och nerv funktion och därmed främja läkning, hälsa och livskvalitet. Vid behandlingen läggs stor vikt vid att se patienten i ett helhetsperspektiv. Behandlingen är alltid individanpassad. Kiropraktorn använder huvudsakligen händerna i själva behandlingen men använder även andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler och nervsystem.

  • Specifik ledbehandling/justering
  • Muskulära tekniker
  • Neurologiska tekniker
  • Råd och vägledning