Legitimation

Kiropraktorer med en internationellt godkänd akademisk utbildning blev legitimerade i Sverige 1989. För att bli legitimerad som kiropraktor i Sverige kräver Socialstyrelsen, förutom godkänd utbildning vid en ackrediterad skola, avklarad kurs i författningskunskap och socialmedicin, assistent tjänstgöring under handledning på kiropraktormottagning i nio månader och auskultation inom svensk sjukvård under 3 månader.
 Riksdagen tog beslut den 8 februari 2006 att legitimerade kiropraktorer i Sverige också får en skyddad yrkestitel. Beslutet vann laga kraft i april 2006 och leder till kvalitetsgaranti och därmed en förbättrad patientsäkerhet.