Utbildningen

En kiropraktorutbildning tar minimum 6 år (5 till 6 år på universitet och 1 års allmäntjänstgöring). Kiropraktorer är utbildade som primärvårdsgivare och utbildningen representerar en akademisk kompetensnivå som motsvarar andra långa yrkesutbildningar inom hälso- och sjukvård som t ex läkare och tandläkare. På Syddansk Universitet i Danmark läser kiropraktorer och läkare parallellt de första 3 läsåren. Kiropraktorn har en hög yrkes specialisering inom hälsa och sjukdom i leder, muskler och nervsystem samt dess påverkan på den generella hälsan.
 Kiropraktorerna är välintegrerade i hälso och sjukvården och hänvisar patienten vidare när annan vård anses nödvändig.