Vision

Öresundskliniken ska vara det naturliga valet när människor i Helsingborg och intilliggande kommuner vill ha hjälp med att förbättra och bibehålla sin rygghälsa och livskvalitet.