Frågor & svar

Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?

Kiropraktiken bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i Världshälsoorganisationens WHO organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.

Hur viktigt är det att kiropraktorn har en internationellt godkänd utbildning?

För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs det förutom djupgående teoretiska kunskaper goda tekniska färdigheter. Att utveckla detta kräver mycket träning, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. Att kiropraktorn har en solid teoretisk och praktisk utbildning är en förutsättning för säker behandling, precis som inom den övriga sjukvården.

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?

Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är sällsynta, betydligt mer sällsynta än vid traditionell medicinsk behandling. Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort tid efter behandling och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.

Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent nog att behandla mig?

En legitimerad kiropraktor med utländsk utbildning är specialist på problem i muskler, skelett och nervsystem. Han eller hon har fem års universitetsstudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig. En kiropraktor med denna bakgrund är grundligt utbildad i differential diagnostik. Detta är mycket viktigt eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symptom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc. I Sverige organiseras de akademiskt utbildade kiropraktorerna Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) som samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk utbildning och ser till att standarden hålls internationellt hög.

När skall man uppsöka en kiropraktor?

Ryggbesvär är mycket vanliga och den enskilt största orsaken till sjukskrivningar och förtidspensionering. De flesta uppsöker kiropraktor när besvären är så stora att det påverkar vardagen eller livssituationen. Som vi visat under rubriken ”Vad är kiropraktik?” har besvären som regel uppstått långt innan smärtan har givit sig till känna. Smärtan är sista delen i en process där ryggens eller ledernas normala funktion har slutat fungera. Har man ont i ryggen eller i andra leder bör man snarast söka en kiropraktor. Då har man större möjligheter att hindra de skadliga, nedbrytande processerna av ryggen från att komma så långt att kronisk smärta kan uppstå. Det bästa är naturligtvis att göra en funktionskontroll av ryggen innan symptom och sjukdomar uppstår. Det är samma princip som att kontrollera tänderna hos tandläkaren. Den som en gång haft ryggbesvär bör naturligtvis regelbundet kontrollera sig så att inte nya besvär uppstår.

Hur många behandlingar måste jag få för att bli bra?

Antalet behandlingar som krävs för att du ska bli bra beror på vilka besvär du har och hur allvarliga de är. Generellt kan man säga att ju längre tid du går med besvär från ryggen eller nacken, desto längre tid tar läkningsprocessen. Ju snabbare störningen åtgärdas, desto mindre risk är det också att du får bestående besvär av den.

Vanliga frågor om massage

Nedan hittar du vanliga frågor om massage och dess effekter på olika smärttillstånd eller vilken effekt massage kan ha för ens välbefinnande.

Gör en massagebehandling ont?

Det behöver inte göra det om du kommer för en massage i avslappningssyfte. Kommer du för en massagebehandling för akuta, subakuta eller kroniska besvär så kan det kännas en del.
Men även när terapeuten arbetar med spända muskler i en mer behandlande massage får det dock aldrig vara en ‘dålig’ smärta. För att få snabbare resultat behövs ett bestämt tryck så det som ofta kallas ‘skönont’ är inget negativt i sammanhanget. Däremot ska det som sagt aldrig bli en obehaglig smärta. Spänner du dig för att det är obehagligt blir resultatet det motsatta mot för vad terapeuten försöker åstadkomma.

Våra massageterapeuter anpassar självklart behandlingen helt efter dina behov och önskemål. Tycker du att terapeuten arbetar för mjukt eller för hårt, eller att du vill ha mer eller mindre massage på någon kroppsdel så säger du bara till.

Hur ofta behöver jag gå?

Det är helt individuellt hur ofta du och din kropp behöver behandling. Det beror på en mängd olika faktorer såsom arbetsställningar och rörelsemönster i vardagen, din hållning, om du ofta känner dig stressad och framför allt om du söker för akuta, subakuta eller kroniska besvär.

Tumregeln är att det behövs tätare behandlingar till en början i behandlande syfte. I takt med att nervsystemet lugnas och musklerna återfår normal funktion så glesas besöken ut tills vi tillsammans hittar frekvensen på just dina besök. Detta så att du kan fortsätta njuta av din besvärsfria vardag.

Hur mycket kläder måste man ta av sig under behandlingen?

Under behandlingen arbetar massageterapeuten direkt på muskler och hud och därför är du avklädd på de partier som ska behandlas. Delar som inte masseras för tillfället täcks över med handdukar för att du inte ska känna dig avklädd och för att slippa frysa. Underkläderna behåller du alltid på. Vi har även tillgång till värmedyna som används vid behov.

Jag tränar, behöver jag massage då?

Massage är ett perfekt komplement till träning, eftersom det återställer rörligheten och motverkar spänningar i musklerna. Det finns även flera studier på att massage minskar träningsvärk, ökar muskelfunktionen och minskar muskelutmattningen samt främjar muskelns läkningsförmåga.

Jag har inga speciella problem med värk eller liknande, kan jag gå på massage ändå?

Ja, många går på massage av den enkla anledningen att det helt enkelt är väldigt skönt och avslappnande, samt i ett proaktivt syfte, alltså förebygga spänningar och värk. Precis som vi borstar tänderna för att undvika hål. Man lär sig även att uppfatta den egna kroppens signaler i tid innan spänningarna börjar orsaka obalans och besvär.

Vad händer efter en massagebehandling?

Direkt efter behandling kan du känna dig lite yrvaken eller behagligt ‘mosig’ vilket inte är konstigt då spänningar har lösts upp. Bland annat så har oxytocinet (ett ”lugn-och-ro-hormon”) frisatts och blodtrycket neutraliserats.
Du får ett glas vatten efter behandlingen. Detta för att massage bland annat ökar utsöndringen av vatten och avfallsprodukter genom njurarna, så kallade slaggprodukter.

Om det är en av dina första gånger på massage eller om det var länge sedan du gick sist och du får en någorlunda djupgående behandling så kan du även få känslan av ”träningsvärk” i de bearbetade partierna. Behandlingsvärken kan kännas 2-3 dagar efter behandling och är en normal företeelse och ett kvitto på att kroppens läkande processer aktiverats. För varje behandling du går på så avtar ”träningsvärken” efter behandling.

Vad är det för skillnad på en massör och en massageterapeut?

En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik. Därtill behärskar en massageterapeut flera andra massageterapeutiska metoder. En massageterapeut kan arbeta direkt med behandling av specifika skador och besvär i musklerna.

Hur vet jag att massageterapeuten är kompetent nog att behandla mig?

Certifierade medicinska massageterapeuter har den högsta utbildningen inom yrket som går att få i Sverige. Detta borgar för kvalitet samt en säker och effektiv vård i alla steg. Alla våra massörer är dessutom medlemmar i Branschrådet för Svensk Massage samt Kroppsterapeuternas yrkesförbund, vilket är en kvalitetssäkring för dig som patient. Alla våra massageterapeuter innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Vanliga frågor om stötvågsbehandling

Var och När används stötvågsbehandling?

De delar av kroppen som vi oftast behandlar är axlar, armbågar, höfter, knän, händer och fötter. I dessa områden behandlas långdragna sen- och muskelbesvär samt även kalkutväxter eller kalkavlagringar i senan/muskeln.

Hur fungerar behandlingen? 

Behandlingen tar 5-10 minuter då 1000-5000 tryckvågor appliceras på behandlingsområdet. Det kan kännas, men de flesta står ut. Direkt efter behandlingen känns för det mesta ingen smärta, dock kan det uppstå en diffus smärta någon timme efter som kan vara i 24-48 timmar, vilket är helt normalt. Avstå från aktiviteter som belastar behandlingsområdet under 48 timmar. Behandlingen ger bäst resultat vid 4-6 behandlingar med 5-7 dagars mellanrum. För de mesta finns inga biverkningar, annars är de mycket milda.

Vilka resultat kan jag förvänta mig av stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling är en framgångsrik och effektiv metod som har till främsta syfte att aktivera kroppens egen läkningsförmåga. Beroende på vilken diagnos som behandlas blir upp till 80 % hjälpta av behandlingen. Metoden är mest effektiv på kroniska tillstånd där ofta andra metoder inte lyckats att uppnå förväntat resultat.

Har du andra frågor om kiropraktik, massage eller hälsa så skriv gärna till oss. Genom många frågor får vi möjligheten att förbättra vår hemsida.

info@oresundskliniken.se